3623577_607

دانلود فیلم جنجالی ربودن حجاج توسط شرطه های عربستان

دانلود فیلم ربودن حجاج در مکه توسط نیروهای عربستانی

تصاویر ربودن حجاج توسط شرطه ها

فیلم فوق توسط شبکه المسیره منتشر شده و تعقیب و گریز شرطه های سعودی را با حجاج هم وطن نشان می دهد.

المسیره مدعی است که فیلم فوق از طریق برخی حاجیان مستقر در مکه مکرمه به دستش رسیده است.

البته هیچ کدام از مقامات صحت و درستی فیلم را تایید نکرده اند.

=========================================
------------------ ------------------ ------------------
=========================================
تبلیغات